Güvenli Arşiv

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 3.bölümünün 14. maddesine göre; Mikro KEP, KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetlerini vermektedir.

Navigasyon