Yerinde Kimlik Doğrulama

KEP başvurularında, eğer e-imzanız yok ise, KEP başvurunuzun onaylanması için, 5070 sayılı Kanuna göre yüz yüze kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

Başvuru formu doldurulurken yerinde kimlik doğrulama seçeneğini işaretlerseniz, Mikro KEP personeli tarafından en kısa sürede aranıp, sizden bir randevu istenecektir. Belirlenen randevu tarihinde Mikro KEP kimlik doğrulama personeli yanınıza gelip ilgili evrakları isteyecek, imzalanması gereken evrakları imzalatacaktır.

Personelimiz, kimlik doğrulama için geldiğinde lütfen aşağıdaki evrakları hazır bulundurunuz.

Bireysel Başvuru için kimlik doğrulama evrakları;

  • Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belge fotokopisi)
  • Bireysel Müşteri Taahhütnamesi’nin imzalı hali
  • Bireysel Müşteri başvuru formunun imzalı hali

Kurumsal Başvuru için kimlik doğrulama evrakları;

  • Tüzel kişinin var ise MERSİS kaydı ve numarası
  • MERSIS numarası yok ise Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
  • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak başvuru formu
  • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak yetkilendirdikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
  • Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ kopyası (Yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan ya da Mikro KEP tarafından yetkilendirilmiş sözleşmeli firma ve yetkili personeller aracılığıyla kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin gösterilmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılabilir.)
  • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin dayanağı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
  • İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekâletnamenin aslı.

destek@emikro.com.tr adresinden veya 0850 225 10 10 numaralı iletişim hattından Yerinde Kimlik Doğrulama hakkında bilgi almak için sorularınızı iletebilirsiniz.

Navigasyon